Jak korzystać z biuletynu informacji publicznej ŚDS Tulipan?

Biuletyn Informacji Publicznej ŚDS Tulipan w Kaliszu udostępnia informacje zawarte w kategoriach "Informacje Publiczne" widocznych po lewej stronie biuletynu. Aby przeglądać strony BIP ŚDS Tulpan należy wybrać jedną z dostępnych kategorii, która zawiera opis oraz załączone pliki do pobrania.

Można również skorzystać z wyszukiwarki na stronie, która znajduje się w lewym dolnym rogu serwisu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, który można pobrać w kategorii "Zasady funkcjonowania podmiotów"

Redakcja BIP ŚDS Tulipan

Informacje na stronie BIP ŚDS Tulipan redaguje:

Pani Barbara Wojdziak

adres: ul. Widok 77, 62-800 Kalisz
e-mail: barbara.wojdziak@sdstulipan.kalisz.pl

 

telefon: 62 766 34 82
faks: 62 766 34 82

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to:
/sdstulipankalisz/SkrytkaESP